Laatste Nieuws

April 2017:
Begraafplaats voor Duitsers in Ysselsteyn/Deutscher Friedhof in Ysselsteyn

Mei 2015:
Gezocht: Persoonlijke verhalen

Okt. 2014
De site is online

Okt. 2014
Wij gaan samenwerken met het Amerikaanse Institute for Research of Expelled Germans

Inleiding
Operatie Black Tulip was na de 2e wereldoorlog het beleid van de Nederlandse regering om iedereen van Duitse afkomst het land uit te zetten.

Tot dusver is er nog maar weinig informatie gepubliceerd over Operatie Black Tulip. De gepubliceerde informatie blijkt bij nadere beschouwing feitelijk onhoudbaar te zijn. Een kritische dialoog hierover is tot op heden helaas onmogelijk gebleken. Een gedegen onderzoek naar Operatie Black Tulip heeft tot dusver niet plaatsgevonden.
In het belang van een correcte geschiedschrijving zou dit wel zeer wenselijk zijn.
Zeker voor de familieleden van de getroffenen, waaronder degenen die nu nog in leven zijn en zelf in hun jeugd de deportatie hebben meegemaakt. En voor degenen die nog steeds zoekende zijn naar antwoorden op hun vragen over vermiste familieleden.

Voor de in Nederland woonachtige Duitsers heeft de Tweede Wereldoorlog niet vijf, maar ruim tien jaar geduurd. Pas op 26 juli 1951 werden in Nederland woonachtige Duitsers formeel niet langer als vijand van de staat gezien. Nog in 1951 eigende de Nederlandse overheid zich banktegoeden en overige bezittingen van in Nederland woonachtige Duitsers toe. Ook de bezittingen van gedeporteerde Duitsers die niet levend naar huis terugkeerden na hun deportatie werden in 1951 in beslag genomen door de Nederlandse overheid.

Einführung
Bisher wurde die Operation Black Tulip in Publikationen nur selten erwähnt. Die bisher veröffentlichten Darstellungen entsprechen nicht den Tatsachen und müssen daher als unhaltbar bezeichnet werden. Ein kritischer Dialog zu diesem Thema hat sich bis heute als unmöglich erwiesen. Eine tiefgehende Untersuchung zur Operation Black Tulip hat bisher nicht stattgefunden.
Dies wäre allerdings im Interesse einer wahrheitsgetreuen Geschichtsschreibung sehr wünschenswert. Vor allem für die Verwandten der Betroffenen, unter denen diejenigen, die jetzt noch am Leben sind und in ihrer Jugend die Vertreibung erlebt haben. Jedoch auch für die, die immer noch nach Antworten auf die Fragen zu deren vermissten Verwandten suchen.

Für die in den Niederlanden wohnhaften Deutschen hat der Zweite Weltkrieg nicht fünf, sondern mehr als zehn Jahre gedauert. Erst am 26. Juli 1951 wurden die in den Niederlanden ansässigen Deutschen nicht länger als Staatsfeinde betrachtet. Noch im Jahre 1951 beschlagnahmte der niederländische Staat Bankguthaben und übrige Besitztümer deutscher Staatsbürger, die in den Niederlanden wohnten.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.